Sprchové vaničky

Sprchová vanička RIHO Davos 263DA03


veľkosť: 130x90x4,5 cm
kód DA03

Cena : 431,-

s nohami a panelom


A
B
C
D
E
F
G
H
130
90
4,5
120
80
65
15
5,5
Názov

Cena v EUR bez DPH
Davos 263 s nohami a panelom 431,-

Kontakty :
RIHO CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech Republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

*
Všetky imidžové fotografie, technické nákresy produktov a logá spoločnosti RIHO CZ, a.s. sú pod ochranou autorských práv. Tieto majetkové autorské práva spravuje spoločnosť RIHO CZ,a.s. a bez jej súhlasu nie je možné tieto autorské diela použiť, predovšetkým rozmnožovať a rozširovať.