MASÁŽNE SYSTÉMY

Masážny systém HIT

HIT 1


• Aerotrysky (počet závisí od typu vane)
• Štandardne 11 Aerotrysiek
• Pneumatické ovládanie
• Manuálne ovládanie

HIT 2


• Hydro trysky (počet závisí od typu vane)
• Štandardne 6 trysiek po boku vane, 4 chrbtové trysky , 2 trysky na nohy
• Pneumatické ovládanie
• Ovládacou skrutkou je možné regulovať výkon masážneho systému

HIT 3


• Hydro trysky (počet závisí od typu vane)
• Aerotrysky (počet závisí od typu vane)
• Štandardne 6 trysiek po boku vane, 4 chrbtové trysky , 2 trysky na nohy a 11 Aerotrysiek
• Pneumatické ovládanie Hydro
• Pneumatické ovládanie Aero
• Ovládacou skrutkou je možné regulovať výkon masážneho systému


Kontakty :
RIHO CZ, a.s.
Suchý 37
68001 Boskovice
Czech republic

Tel.: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

*
Všetky imidžové fotografie, technické nákresy produktov a logá spoločnosti RIHO CZ, a.s. sú pod ochranou autorských práv. Tieto majetkové autorské práva spravuje spoločnosť RIHO CZ,a.s. a bez jej súhlasu nie je možné tieto autorské diela použiť, predovšetkým rozmnožovať a rozširovať.